18/12/15

Any de Misericòrdia (1)

Amb aquest escrit d'avui iniciem un seguit de reflexions sobre la Misericòrdia. Volen ser una humil invitació a concretar en les nostres vides la crida de Jesús: "Sigueu misericordiosos com el vostre Pare del cel és misericordiós". Deixem caure els rencors, la rabia, la violència i la venjança i obrim-nos a la felicitat de la Misericordia.La misericòrdia és un sentiment o actitud que hem de diferenciar d’altres de semblants. Les paraules tenen els seus límits i no ens permeten assolir completament la realitat a la que es refereixen. Com escriu González Faus al diari La Vanguardia, misericòrdia no és permissivitat envers els que pateixen un fracàs, tampoc és compassió en la que hi ha un cert sentiment de superioritat i de distància, tampoc és llàstima en la que ens fixem més en les causes que en la persona. Tampoc és solidaritat, que és un sentiment o una actitud basats en interessos comuns en situacions complicades o injustes.
Misericòrdia és un mot compost pel terme miser i còrdia, misèria i cor. Posar el cor en la situació miserable d’una persona. Entenem com a situació miserable aquella en la que una persona està falta dels elements necessaris, no només materials, per assolir una vida plenament humana. En aquesta situació hi posem el nostre cor, és a dir la nostra persona.
En aquest any de la misericòrdia proposat pel Papa Francesc, hi ha el perill de practicar una “misericòrdia desnatada”, conferències, declaracions, jubileus, peregrinacions, obrir “portes santes” i quedar-nos només en els simbolismes i la teatralitat.
González Faus, citant al teòleg japonès K.Kitamori, diu que l’amor de Déu és més fort que la seva ira. Quina és la ira de Déu? Aquella actitud de no acceptació la “misèria humana”, sempre originada en el pecat del món que ens atrapa. Aquest dolor de Déu només és superat per la seva misericòrdia. Nosaltres quan estimem al proïsme, per amor de Déu, no podem oblidar aquesta “ira” que és el que ens impulsa a treballar per eliminar el pecat del món causa de la misèria. Déu és amor però no tolera la injustícia, si només ens basem en el seu amor tenim una actitud de “fuga mundi” i si només ens basem en la injustícia som uns “revolucionaris”. La misericòrdia ha d'anar contra el sistema que provoca la "misèria humana" i per això és "antisistema".
És per això que la misericòrdia és acolliment i alliberament i, com a conseqüència, perdó. Acollir a tothom per la misericòrdia de Déu, alliberar per fidelitat a aquesta misericòrdia i perdó ja que tots (acollit i acollidor) som pecadors i necessitem la seva misericòrdia.Llorenç Casanova