9/1/16

diumenge del baptisme del Senyor. 10 de gener

"Tu ets el meu fill, el meu estimat"

Is 42, 1-4, 6-7

És un text del segon Isaïes, que predica en temps de l’exili a Babilònia, i s’esforça a donar coratge als seus compatriotes. El poble, perdut, lluny de la seva terra, es preguntava si Déu no l’havia abandonat, degut a la seva infidelitat. Llavors, el profeta afirma que comença el temps de la consolació. Ja no és el passat la mesura del present, sinó un esdevenir nou que Déu proposa. La desesperació de l’exili, passa a ser esperança.

Parla de l’actitud del Servent de Déu, cridat i assistit per l’Esperit, per dur a terme una especial missió: fer present, amb la seva vida, l’actitud de Déu envers la humanitat, és evidenciar que Déu instaura la seva justícia i la seva llum, a traves de la debilitat de l’ésser humà. La voluntat de Déu és de salvació i alliberament per tota la humanitat.

Els jueus van identificar aquest “Servent” amb la “resta d’Israel”, i la comunitat cristiana hi ha vist la figura de Jesús, introduint un nou concepte de Messies, que comparteix la debilitat de la condició humana, en coherència amb el Déu amb nosaltres.

...........................................................
Lc 3, 15-16. 21-22


El ritus d’immersió en l’aigua, significa una purificació i un compromís a la conversió, i és aquest baptisme el que proposava Joan, però diu que Jesús ho farà d’una altra manera, amb l’Esperit Sant i amb foc, amb el foc de l’Esperit, que abrusarà els cors amb el seu amor.

Com tot el poble, Jesús també fou batejat; es volia mostrar com un home entre els homes. Però mentre pregava, “el cel s’obrí”; es presenta la pregària com una obertura entre la terra i el cel, entre els homes i Déu, en que Déu entra en la història humana.


L’Esperit baixà “com” un colom, símbol de pau i reconciliació, i una veu digué: “tu ets el meu Fill, el meu estimat”, amb el que sembla que Déu confirma aquí la missió de Jesús; és com un aval de Déu al que, després, dirà i farà Jesús

Joan i Roser