4/3/16

Justícia i misericòrdia

La justícia, en l’Escriptura, era interpretada com un estricta compliment de la Llei, que havia anat degenerant fins a la obligada observança de 613 manaments, que Jesús suavitza amb la seva misericòrdia: “el meu jou és suau i la meva càrrega lleugera” (Mt 11, 30). No ha vingut a trencar la Llei, símbol de les piques de pedra, en les noces de Canà, sinó a canviar-hi el contingut, transforma l’aigua en vi (Jn 2).

La misericòrdia és una característica de Déu, que fa canviar el món. Déu és exigent, però el seu amor està sempre present. Misericordiós és aquell que té el cor sensible a la malaurança d’un altre; és, a la vegada, la fermesa d’un pare que aconsella i adverteix, i la tendresa de la mare, que expressa el seu amor.


Hi ha una relació entre justícia i misericòrdia, són dos aspectes que porten vers la plenitud de l’amor. Aquesta idea es troba reflectida en el quadre “el fill pròdig”, de Rembrandt. El pare, quan va rebre el fill, posa les mans sobre les seves espatlles; en la ma dreta hi posa fermesa i en l’altre, carícia: justícia i misericòrdia.  
Joan Minguella