6/5/16

diumenge de l'Ascensió. 8 de maig


Ac 1, 1-11
Després de la Passió, durant 40 dies (un temps de preparació) Jesús s’apareix als deixebles, que no comprenen massa el projecta de Déu; esperaven un rei temporal, però Jesús els diu que Déu enviarà quelcom d’Ell mateix, el seu Esperit, per establir un regne nou: el Regne de Déu.
Els relats d’ascensió i ocultament, eren un recurs literari freqüent en el món antic, tant greco-romà com jueu, que pretenien escenificar així el final gloriós d’un personatge. A l’AT, Elies diu a Eliseu que heretarà el seu esperit profètic si el veu mentre es endut cap el cel; així succeeix i Eliseu hereta l’encàrrec de continuar la missió d’Elies. Els deixebles, veient com Jesús s’aixeca, esdevenen hereus de la missió de Jesús, i reben l’encàrrec de proclamar-la. El fet que Jesús desaparegui envoltat per un núvol, ens vol dir que retorna al sí de Déu; el núvol era el signe de la presència de Déu.
“¿Perquè esteu mirant el cel?” diuen els homes vestits de blanc ... l’Església ha de mirar cap a la terra, que és on s’ha de desenvolupar la seva tasca; el missatge pasqual s’ha d’encarnar en la vida dels homes.

L’Ascensió és la fi d’una època de relació entre Jesús i els deixebles, i en comença un altre, en la qual hi som tots, que és el temps de l’Església que neix.
.....................................................................
Lc 24, 46-53
Jesús ensenya als deixebles la importància de recordar les seves paraules i, a través de les Escriptures, comprendre tot el que ha succeït, el misteri de la seva mort i resurrecció.
Els deixebles en són testimonis d’aquests esdeveniments, i Jesús els envia en missió a tots els pobles, començant per Jerusalem (els més culpables de la seva crucificació), per testimoniar el que s’ha acomplert en Ell, com deien ja les Escriptures.
Esdevinguts missatgers de la Bona Nova, els deixebles necessiten ser capaços de complir la seva missió, i Jesús els promet una “força que us vindrà de dalt”.
Jesús s’emporta els deixebles a Betània (lloc estimat on havia gaudit de la companyia de Marta, Maria i Llàtzer) i els beneeix mentre és endut cap el cel ... els deixebles es prosternen per adorar-lo.

Ha finalitzat aquella mena d’èxode que comença al iniciar el camí cap a Jerusalem, i els seus cors s’omplen de pau i de goig i, com va dir-los Jesús, retornen a Jerusalem. 

Joan i Roser