28/3/17

A misses dites

A misses dites

Comentaris a un interessant article de La Vanguardia  del dia 26 de març escrit per Josep Playà Maset. El motiu de l'escrit és la proposició  no de llei d'Units Podem per fer desaparèixer les misses que La 2 emet cada diumenge a les 10:30 del matí. Els Programes Shalom per a la comunitat jueva, Buenas notícias TV pel evangèlics i Medina per als musulmans no els anomena.
Les relacions de l'esquerra política amb l'Església han passat per diverses formes de ser.
La simpatia de l'Església  ver les classes dominants abans dels anys 30 va ser la causa de l'anticlericalisme ferotge dels anys 30 a 39 i, com a reacció,  la simpatia de l'Església envers el règim franquista. Entre els any 1960 i 1970, hi van haver un apropament d'alguns sectors de l'Església a moviments de protesta del règim dominant amb reunions clandestines en esglésies, aparició de moviments socials. com els capellans obrers, que junt amb els canvis derivats del Concili Vaticà II van apropar l'esquerra a l'Església. Però amb l'aparició de la secularització  l'Església ha perdut influència social amb la falta de lideratge  dels bisbes, dels clergues i de les noves generacions de capellans joves més conservadors, fruit dels ensenyaments en el seminari. L'esquerra es separa de l'Església i surten de nou brots anticlericals ja molt antics.
Per part de l'Església aquesta irrupció de la secularització l'ha agafat amb el pas canviat, no sap llegir els signes del temps i no aprofita prou les tribunes públiques, com la televisiva, per fer una pastoral més comunicativa i engrescadora, no només dogmàtica i moralitzant. Com tampoc aprofita altres tribunes com la celebració dels sagraments, amb homilies a les eucaristies àdhuc en els funerals, amb missatges prefabricats o amb retòrica poc entenedora, aliens al que mostren els signes dels temps.
Per part de l'esquerra hauria de saber que l'Església no és només els bisbes i els clergues, també hi han les ordres religioses masculines i femenines i tota la comunitat de persones que intenten tenir un estil de vida tal com Jesús va mostrar. Si aquesta Església deixa de fer la labor social que, tant de forma directe com amb col·laboració, porta a terme, aquest país que anomenem Espanya se'n va en orris.
Un estat a-confessional vol dir que no pertany a una determinada confessió religiosa que no és el mateix que anti-confessional que vol dir que va contra qualsevol confessió religiosa i aquesta esquerra d'Units Podem, al menys en el diuen alguns dels seus dirigents, sembla tenir una anti-confessionalitat molt selectiva cap el cristianisme.


LLorenç Casanova