30/11/17

Interessant reflexió d'Agustí Borell en el Butlletí de l'Associació Bíblica de Catalunya                                              

 L'Evangeli és novetat

            La reforma de l'Església és necessària sempre. Ho és perquè la societat canvia contínuament, i l'Església ha de viure inculturada i encarnada, per tal de poder expressar els valors permanents de l'Evangeli amb el llenguatge i amb les formes culturals que siguin comprensibles per a la gent de cada temps i de cada lloc. Tanmateix , hi ha una raó profunda que convida al cristianisme a viure en una actitud permanent de renovació, i és el mateix missatge evangèlic: L'Evangeli és un anunci de novetat. El Papa Francesc ho recorda amb freqüència; en una homilia a Santa Marta (5 setembre 20149, deia: "Què ens porta l'evangeli? Alegria i novetat. Novetat, novetat, a vins nous, bots nous".[...]
            Jesús recorre al llenguatge de la novetat per referir-se al seu missatge i a la seva presència en el món: "Ningú no cus a un vestit un pedaç de roba sense tractar: el pedaç nou estirarà la roba vella i es farà un esquinç més gros. I ningú no posa vi nou en bots vells: el vi rebentarà els bots i es farien malbé bots i vi. A vi nou, bots nous." (Mc 2,21-22). [...]
            Com a creients en Crist, doncs, ens hem de sentir convidats a una renovació contínua, sense tenir por de canviar tot allò que calgui en les nostres formes i estructures per tal de fer la nostra vida i la de les nostres comunitats més evangèlica i més significativa. El Papa Francesc diu a Evangelii Gaudium: "Crist és l'<> (Ap14,6) i és el mateix ahir i avui i per sempre>> (He 13,8), però la seva riquesa i la seva bellesa són inesgotables. Ell és sempre jove i font constant de novetat" (EG 11)

 Agustí Borrell

Butlletí de l'Associació Bíblica de Catalunya

127. setembre 2017