6/12/17

Advent 2017

Advent 2017
              El mot Advent, ve del llatí “adventus”, que vol dir arribada, vinguda, i l’Església hi designa el temps durant el qual esperem la vinguda de Jesús, que celebrem per Nadal. És un temps de preparació. Amb el primer diumenge d’Advent, comença un nou any litúrgic, el cicle B, on gairebé tots els diumenges es llegirà l’evangeli de Marc.
              Sembla que Marc no havia conegut personalment Jesús, però sí va conèixer el seu missatge a través de sant Pere, i és amb el testimoni de Pere, segons Ireneu de Lió, que escriu el seu evangeli.
              Al sortir Pere de la presó, va ser acollit a casa de la mare de Marc, on es reunia  una comunitat cristiana. Després, Pere va viatjar cap a Roma junt amb Marc, i sembla que va ser a Roma on Marc escriu el seu evangeli, influït per la predicació de Pere, amb qui va mantenir una relació molt propera, com sembla mostrar-se en la primera carta de Pere, 5, 13 : “Us saluda també Marc, el meu fill”.
              L’evangeli de Marc és el més proper als esdeveniments narrats, sembla va ser escrit cap l’any 68. Va dirigit a cristians no jueus, doncs a vegades explica costums que, evidentment, els jueus ja coneixien, com la obligació de rentar-se les mans abans de menjar (Mc 7, 3-4). Tampoc es preocupa massa de precisar l’acompliment de les Escriptures, i insisteix sobre la universalitat del missatge de Jesús
              També és l’evangeli més curt. El text original acaba a 16, 8 i el text que segueix, 16, 9-20, de les aparicions i ascensió de Jesús, van ser afegits durant el segle II ; tampoc parla de la infància de Jesús, com si fan Mateu i Lluc.    
              Ens queda gairebé tot un any, per anar descobrint el missatge de Jesús que ens proposa Marc.

Joan i Roser