29/7/17

Setmana XVII de durant l’any. 30 de juliol del 2017

Setmana XVII de durant l’any. 30 de juliol del 2017

1Re 3, 5. 7-12            Salomó, tot just coronat, va en pelegrinatge a Gabaon per oferir un sacrifici i és allà on, en un somni, Déu li preguntà “què vols que et doni”, i ell respon amb una pregaria, que ha esdevingut un model per Israel. Però per comprendre l’objectiu o importància del text, cal anar un xic més enrere, doncs d’entrada pot semblar que Salomó tenia totes les qualitats, i la realitat n’era un altre. El seu accés al tron va estar envoltat d’intrigues i, fins i tot, assassinats; no va pas ser un sant qui es presentà davant Déu.
            Salomó sabia que tenia de governar, i això no es fàcil, i va ser mèrit seu el comprendre (primera lliçó del text) que la saviesa és el bé més preuat, i que sols Déu té les claus de la vertadera saviesa. La pregaria de Salomó va ser un model d’humilitat i confiança.
            Una segona lliçó és que la seva petició busca sols el servei al poble, no demana res per ell. La veritable saviesa d’un dirigent, consisteix en prendre les justes decisions per desenvolupar el seu regne.
..............................................................                   

Mt 13, 44-52

            Jesús complementa la paràbola del sembrador amb unes petites paràboles, que ens mostren la importància de fer una adequada tria. Un home troba un tresor en el camp, i un mercader descobreix una perla excepcional. Els dos, amb una veritable saviesa, sacrifiquen el que és secundari per anar cap l’essencial. El Regne porta una exigència, que pot generar inseguretat, doncs pot ser necessari vendre-ho tot per arribar a l’absoluta possessió del Regne, com a major riquesa. 
            El Regne ja és aquí, però encara no està plenament realitzat, es mostrarà clarament a la fi dels temps, i cal treballar per la seva construcció, renunciant a tot el que ens ho impedeixi. El Regne és com una xarxa que aplega tot tipus de peixos, i un cop plena (=és la pesca final), els àngels, semblant als pescadors, amb molta cura  triaran els peixos bons, per quedar-se’ls, i els dolents per llençar-los.
            Finalment, Jesús compara els mestres de la Llei que es fan deixebles del Regne, amb un cap de casa que posseeix un tresor format de coses velles  (la Llei) i coses noves (el seu missatge); es proposa un lligam entre l’Antic i el Nou Testament. El que ens revela Jesús, té les seves arrels en la revelació de la primera Aliança.


Joan i Roser

21/7/17

Setmana XVI de durant l’any. 23 de juliol del 2017

Setmana XVI de durant l’any. 23 de juliol del 2017
Sv 12, 13, 16-19

              El llibre de la Saviesa, encara que atribuït a  Salomó, va ser escrit uns 900 anys després, en grec, per un jueu d’Alexandria. Els lectors del llibre eren de cultura grega, que admiraven la saviesa, i l’autor els diu que la veritable saviesa, els secrets del coneixement, sols els posseeix Déu.
              Hi ha en el text una meditació sobre dos temes majors, dins la fe jueva: 1) el poder de Déu: “Tens el poder a l’abast sempre que vols”, i 2) la bondat de Déu: “tractes a tothom amb clemència” ... “dónes oportunitat a penedir-se”. L’autor fa un lligam entre la bondat de Déu i el seu poder: si Déu es mostra tan indulgent amb els homes és perquè és totpoderós.
              Aquesta descoberta  d’un Déu a la vegada poderós i bo, va necessitar segles de pedagogia a través dels profetes. Això, però, comporta noves exigències per l’home: si Déu ens ha creat a la seva imatge, la conseqüència és que cal abandonar tota idea de violència i d’abús de poder, s’ha de compartir amistat amb tothom.   
..............................................................                   
Mt 13, 24-43

              Jesús parla del Regne del cel utilitzant tres paràboles. El Regne és ja present, però està en creixement i sols culminarà a la fi dels temps.
              El problema del mal se’ns presenta en la paràbola del sembrador. La llavor és bona, però el creixement del Regne s’afronta a diferents oposicions internes i externes. Es subratlla la coexistència del bé i del mal barrejats en un mateix camp. Però no és pas Déu, el sembrador, qui hi posa el mal, el jull.
              Un segon punt a considerar és que el sembrador calma la impaciència dels servents, i els diu que és ell qui decidirà quan cal fer la tria, doncs de precipitar-se es podrien confondre, ja que tots tenim coses bones i dolentes i no és fàcil discernir entre el que és completament bo o dolent, i hi ha risc de perdre blat al arrencar les males herbes.
              Segueixen dues paràboles curtes: el gra de mostassa i el llevat, que donen un toc d’optimisme, mostrant el contrast entre la petitesa del començament i la grandesa a que poden arribar. El gra de mostassa sembrat, esdevé un gran arbre, i evoca el dinamisme del Regne, que partint gairebé de res és capaç d’una extensió universal. El llevat pot fer aixecar una pasta enorme, i aconseguir que tot el món es converteixi en Regne, però actuant d’una manera lenta, imperceptible.


Joan i Roser

8/7/17

Setmana XIV de durant l’any

Setmana XIV de durant l’any. 9 de juliol del 2017

Za 9, 9-10         

              Es tracta d’un oracle de consolació, per estimular l’esperança messiànica d’Israel que, després de l’exili, es troba novament sota el domini d’una potència estrangera, i cal recolzar-se en l’esperança d’una intervenció de Déu.
              El profeta anuncia que un dia tindran un rei que vindrà “just i victoriós”, però humil, muntant un ase. El seu domini s’estendrà “d’un mar a l’altre”, i englobarà tots els pobles. Sembla anunciar la reunificació del regne de David.
              Es mostra un tipus de rei modest, que no es recolza en el prestigi de les armes, ni en el luxe, un rei seguint l’espera tradicional del poble jueu, amb la novetat que es combina el Messies Rei, amb la humilitat del Servent descrit per Isaïes ... i vindrà a instaurar la pau i la justícia a tots els pobles.
              La comunitat cristiana ha aplicat a Jesús aquest oracle de Zacaries, com anunci de l’entrada de Jesús a Jerusalem. 
 ..............................................................                   


Mt 11, 25-30
              “En aquell temps”, es vol referir a quan Jesús constata, amb dolor, el refús del seu poble. No hi ha res més dolorós que un amor incomprès i menystingut  per un poble influït pels mestres de la Llei.
              Llavors, Jesús comença una pregària de lloança a Déu Pare que, si bé es revela a qui vol, Jesús ha fet experiència que té les seves preferències pels petits. Són els senzills els qui s’obren al seu missatge de salvació, i no els “savis”, els que es consideren grans i entesos ... com els escribes.
              Jesús revela als deixebles, les relacions entre el Pare i Ell i, després, els convida a seguir-lo: “veniu a mi ...”. És una crida a la llibertat, Jesús els ofereix el seu jou, per alliberar-los del jou massa pesat de la Llei, tal i com la presenten els escribes, i així podran trobar el repòs.
              En sentit figurat, el “jou” és el que fa ajuntar-se a un altre, per caminar al mateix pas, enganxats a la mateixa tasca, i la paraula “repòs” es com l’Antic Testament presentava la Terra Promesa: el “lloc de repòs” promès per Déu al seu poble.
              Enganxar-se al jou de Jesús, és trobar el repòs en la llei de l’amor, i és Ell qui ens donarà la força per tirar endavant. 


Joan i Roser

4/7/17

Setmana XIII de durant l’any

Setmana XIII de durant l’any. 2 de juliol del 2017


2Re 4, 8-11. 14-16
              Eliseu, successor d’Elies, era un profeta itinerant dins el Regne del Nord, i mentre passejava, una dona el convidà a menjar, mostrant-se molt generosa envers ell, que el va reconèixer com un home de Déu. D’acord amb el seu marit, li van oferir una petita cambra “perquè s’hi pugui retirar sempre que vingui”.
              Però com podria Eliseu mostrar el seu agraïment? La dona no sembla desitjar res, no li parla del seu íntim sofriment, però el servent d’Eliseu li constata que la dona no té fills i el seu marit ja és gran, i Eliseu fa cridar la dona i li promet el fill que ella no gosava ja esperar ... fa pensar en Mambré, on Abraham va rebre un anunci semblant, després d’acollir generosament els tres misteriosos visitants.
              El text ens dóna a entendre que acollir a l’altre és compartir les seves joies i penes, i és Déu qui esta allà per inspirar el què cal fer, i la certesa d’una posteritat, d’una descendència, és una de les marques essencials de la benedicció de Déu.
..............................................................                   


Mt 10, 37-42
              L’anunci del Regne pot portar fractures, fins i tot dins les famílies. El nostre amor per Jesús cal que passi per davant dels lligams familiars, i aquest amor legítim no ens ha pas de desviar del camí per seguir Jesús. Però no podem seguir Jesús sense trobar-nos, com ell, amb tot tipus de probes, que podran afectar-nos profundament, fins com prendre la seva creu.
              Els enemics no estan lluny, potser gent del mateix poble o, fins i tot, familiars, que havien deixat el seu destí en mans de les autoritats i, com a conseqüència, desconfien de Jesús. Sembla una referència als cristians de la primera època.
              Seguir Jesús és una cosa exigent, cal no anteposar-hi res, se l’ha d’estimar més que a ningú, més que a la pròpia família. Es tracta d’una crida a una tria necessària, i a una renuncia, exigides per la fidelitat a l’evangeli.
              El text, però, després de tantes dificultats, conclou en paraules de consol: “qui us acull a vosaltres, a mi m’acull”.
              No hem de mostrar-nos propers a la gent, aspirant a un reconeixement del que fem, sinó que l’objectiu ha de ser, fer descobrir la presència de Jesús i promoure la disposició a acollir-lo.


Joan i Roser