31/12/14

lectures del diumenge abans d'Epifania. 4 de gener de 2015Sir 24, 1-2, 8-12

D’una manera poètica es canta l’elecció d’Israel, d’entre tots els pobles, com a seu de la Saviesa.
Podríem definir la saviesa com un atribut que permet prendre decisions justes. Però la Saviesa, en la Escriptura, es presenta com una persona, igual que la Paraula en l’evangeli de Joan. Serien ambdues una manifestació directe de Déu.

La Saviesa s’adreça primer al poble de Déu, probablement reunit al Temple (“en l’assemblea de l’Altíssim”). Baixa del cel, s’estableix enmig dels homes i amplia la seva presència: la muntanya de Sió, la ciutat de Jerusalem i tot Israel com heretat.

..........................................................................

Jn 1, 1-18

La Paraula apareix com un personatge, del que se’ns vol fer descobrir tot el seu misteri, centrant primer l’atenció sobre la seva inicial existència i activitat, abans de la seva manifestació dins la història. Comença el text amb les mateixes paraules del inici del Gènesi: “Al començament ...”. Es vol significar que comença una nova etapa de la història humana, és com una nova creació. El que fa Déu el primer dia, és separar la llum de les tenebres, i aquí es presenta Jesús, la Paraula, com la llum que brilla enmig de la foscor. Al donar Déu la seva Paraula, ens fa sortir de les tenebres, aportant-nos la seva llum.

El qui és la Paraula “s’ha fet carn”, que vol dir condició humana, amb totes les seves febleses i limitacions, s’ha fet un home com nosaltres i habita enmig nostre, acomplint així les promeses de l’Emmanuel, Déu amb nosaltres. Com podríem entendre la Paraula de Déu, si no fos expressada amb paraules nostres; sols així, Jesús ens pot parlar de Déu i donar-lo a conèixer, perquè a Déu ningú l’ha vist mai, està fora de l’espai i del temps, i la nostra intel·ligència no el pot abastar.Sols la Paraula ens pot parlar de Déu i ens el dóna a conèixer; la Paraula és la llum veritable, i era present en el món, Joan Baptista n’era testimoni ... però no tothom l’ha reconeguda.

Joan i Roser

el misteri de Nadal.


Els relats del naixement de Jesús, sols figuren en dos dels quatre evangelis. Perquè? ... La primera predicació cristiana sorgí a l’entorn de la Pasqua, el centre del missatge era el Crist mort i ressuscitat. Va ser després que els evangelistes es van preguntar: “Aquest Jesús, d’on venia?”. Si bé els relats del naixement són posats al començament dels Evangelis, venen després d’una reflexió sobre la resurrecció i ascensió de Jesús.
Mateu i Lluc no van pas voler escriure una biografia complerta de Jesús, sinó explicar el seu origen, mostrant que des dels primers instants de la seva existència, ell era veritablement l’enviat de Déu. Els primers cristians no havien pas constatat sols el miracle del retorn de Jesús a la vida, van comprendre que havia estat regenerat dins la mateixa vida de Déu. A partir d’això, consideren que Jesús era tingut en compte per Déu des de molt temps, i que pertanyia a la història de Salvació, és a dir, al projecte de Déu sobre la humanitat: des del seu origen és l’Enviat de Déu als homes.
El Fill de Déu, un nen dins un pessebre? Un infant feble, sense voluntat pròpia i que no parla? Però parla molt per nosaltres, diu com Déu ve dins la humanitat. No pas conquistant, ni com un dominador, sinó com un do que se’ns dóna. La pobresa d’aquest naixement és la revelació d’un Déu amb humilitat, que no ve pas a forçar l’home a reconèixer-lo dins el temor. Aquesta imatge del naixement ens diu que l’Evangeli és revelació i obra de vida, del començament fins el final.
Dins aquets relats del naixement, un hi veu el cel que s’obre, els àngels que parlen amb els pastors, una estrella que guia als mags ... Perquè aquest recurs al meravellós? D’entrada cal afirmar que el cristianisme no neix pas dins el meravellós, com hi ha tendència a dir. Cal llegir els evangelis del naixement com uns relats simbòlics. Les meravelles són signe d’una meditació de l’Escriptura i que ens ve a dir: “Veieu-hi aquí l’acompliment de les profecies, el que s’esperava”. És el símbol d’una recerca intel·ligent de la fe. Si som capaços de desxifrar-ho, ens diu que aquest infant no ve pas dels homes, sinó de Déu.
¿Què fer però d’una meravella que, avui dia, no té gaire sentit? Aquests relats s’assemblen a d’altres escrits del temps de Jesús, jueus o pagans, que expliquen el naixement d’un personatge important. El sentit de Nadal no està pas dins la meravella; els evangelis apòcrifs, que contenen moltes meravelles no han pas estat acceptats dins les Escriptures.
Per comprendre bé la nativitat, cal veure l’infant dins la menjadora i entendre les paraules de Pau: “Ell que és de condició divina no ha pas reivindicat el seu dret a ser tractat igual que Déu” (Fl 2, 6). Així la menjadora és la mateixa imatge de la creu, que ens mostra l’abaixament de Déu.
¿Com ens afecta aquest misteri del naixement? Podem llegir davant el pessebre aquest text de la carta de Pau als Gàlates: “Però quan va arribar la plenitud dels temps, Déu envià el seu Fill, nascut d’una dona, nascut sota la Llei, perquè rescatés als qui vivien sota la Llei i rebessin la condició de fills” (Ga 4, 4-5). Aquest text aclareix el fet que, per Nadal, Jesús pren la nostra condició d’impotència, per comunicar-nos la seva pròpia condició d’infant de Déu. És una primera il·lustració de la voluntat de Déu d’adoptar els homes com els infants des del seu naixement.
No sembla que es puguin analitzar a part cadascun dels misteris de Jesús, però si l’anunci de l’Evangeli va comença per la mort i resurrecció de Jesús, es suposa que Nadal fa de la totalitat de la vida de Jesús un esdeveniment de revelació. Els relats del naixement volen centrar la mirada del creient, no sols en la funció de “enviat”, que Jesús ve a acomplir, sinó sobre la seva mateixa persona, en qui es produeix el trobament de Déu amb la humanitat. A partir del naixement de Jesús es presenta el projecte de Déu: agrupar dins de la unitat tota la humanitat creada a la seva imatge: “Que siguin un, Pare, com tu i jo som un” (Jn 17, 21).
Des del començament de la seva història, la humanitat havia esperat que la vida de l’home seria conduïda cap a la immortalitat junt a Déu. El naixement de Jesús confirma aquesta esperança. Déu ve cap a nosaltres a compartir la nostra vida, a conviure amb nosaltres. El projecte de Déu es realitza dins una activitat continua creadora i, a la vegada, salvadora: porta la humanitat cap a la perfecció i li comunica, ja dins el temps, la seva vida eterna.
Alguns cristians dels primers segles, com sant Justinià, definien el cristianisme com una filosofia “Escola del Logos”, nom que volia significar que en Jesús s’hi encarnava la Raó divina. L’ensenyament de Jesús es feia, sovint, per mitjà de paràboles, de relats de la vida quotidiana, que estan lluny de ser discursos filosòfics. És a través d’elles que ens feia comprendre la saviesa de Déu, sense refusar la saviesa humana, però si transcendint-la. Si Jesús és filòsof o mestre del pensament, no és pas sols per les seves paraules, sinó per tot l’exemple de vida que ens dóna ... i això comença per la presència del Jesús, que encara no parla.


Resum d’uns textos de Joseph Moingh, jesuita

18/12/14

les lectures del 4rt diumenge d'Advent. 21 de desembre de 2014


2Sa 7, 1-5, 8-11, 16
David ha esdevingut un gran rei. Va reunir les tribus del Nord i del Sud, i s’ha instal·lat a Jerusalem, on habita en un palau, i creu que hauria de construir un temple per acollir l’Arca de l’Aliança, la presència de Déu ... però, durant la nit, Déu manifesta a Natan el que Ell en pensa de tot això: d’entrada un refús, i després una promesa.
Déu no necessita una casa, que no afegeixen res a la seva grandesa. L’Arca de l’Aliança no era més que un signe visible de la seva presència enmig del poble; la seva presència real no es deixa de produir encara que estiguin lluny de Jerusalem.
La promesa del Senyor, és que farà un casal per David ... i no pas a l’inversa, David una casa per Déu. En hebreu, casa, o casal, podia ser un habitatge familiar, però també una dinastia en el sentit d’una descendència.
La profecia ens vol dir que Déu donarà una descendència a David, mantindrà el seu llinatge. Una tradició posterior, interpretarà aquesta promesa relacionant el Messies com a un descendent de David: Jesús acompliria les promeses de Déu.
..........................................................................
Lc 1, 26-38
L’infant que naixerà serà un vertader rei d’Israel, “Déu li donarà el tron de David”, on cal entendre que serà una conseqüència de la promesa feta a David, a través de Natan. Però no serà fill adoptiu de Déu, com els altres reis, sinó Fill de Déu d’una altre manera ... ell serà sant, i la santedat no era pas la característica principal dels reis, dins la Bíblia era un atribut essencial de Déu.
Lluc vol insistir en el fet de que aquest infant no té un pare humà, és “Fill de Déu”, i aporta dues proves: 1) Maria diu que no coneix home, és verge, i 2) “li posaràs el nom de Jesús”, adreçant-se a la mare, cosa del tot inhabitual, doncs és el pare qui dóna el nom a l’infant. Cal recordar Joan Baptista que, malgrat que el pare era mut, és ell qui confirma el nom que li posaran.

Lluc vol remarcar que l’acció de Déu es manifesta fóra del Temple, enmig dels pobres, tant en l’anunci a Zacaries com, també, a Maria, i Maria accepta, Déu no es fa home en contra de la voluntat dels homes. Nosaltres coneixem Jesús a través de la seva vida, però Maria va acceptar un esdevenir desconegut, un acta de fe.

Joan i Roser

12/12/14

les lectures del 3r diumenge d'Advent. 14 de desembre

Is 40, 1-5, 9-11
Podem distingir dues parts: 1) Isaïes, en tant que profeta, anuncia la bona nova al poble jueu. “El Senyor m’ha ungit ...” El qui rep la unció, tenia la missió d’aportar la benaurança al poble, però ... qui són els desvalguts, els cors adolorits, a qui el profeta és enviat? Són els exiliats que tornen al país i queden decebuts davant del que troben: altres pobles s’han instal·lat a Jerusalem, on han introduït les seves religions, hi ha molts matrimonis mixtes, i els jueus tradicionals són una minoria.
En un missatge de consolació, Isaïes proclama “l’any de gràcia del Senyor”. Segons Lv 25, era un any sant que celebraven cada 7 anys (l’any sabàtic), i cada 50 anys (l’any jubilar), en que els deutes eren esborrats i els esclaus alliberats. Des d’un aspecte espiritual, Déu perdonava els pecats, era com tornar a començar.
2) El poble s’alegra, com si les promeses de la primera part s’haguessin ja complert, serà com una gran festa, com un casament en el que cadascú es revesteix amb la seva millor roba.
El text acaba amb una mena de paràbola de la llavor; la germinació és una bella imatge per sostenir l’esperança.
..........................................................................
Jn 1, 6-8.19-28
La dignitat de Joan es gran, doncs se’l presenta com un enviat de Déu, igual que els profetes dels temps antics. Se’ns mostra Joan Baptista com testimoni de la llum; ell sols ve a preparar el camí del Senyor. Però la seva reputació era tal, que justifica la pregunta dels sacerdots i levites: “ets el Messies ... Elies ... o el Gran Profeta?” La resposta de Joan és un xic ambigua, no es reconeix com a cap d’aquests personatges: “sóc una veu que clama en el desert”; ve a anunciar la llum dins les tenebres, la Paraula dins un món en silenci.
“¿Perquè bateges, doncs?” La resposta de Joan no és massa aclaridora: “Jo batejo amb aigua”, que forma part del món físic, i és sols una anticipació del bateig en l’Esperit, que és la mateixa força de Déu i que donarà el qui tenim entre nosaltres; anuncia la presència de Jesús, abans d’haver-lo reconegut, i amb una extrema humilitat ... doncs era l’últim esclau qui deslligava la corretja del calçat del seu amo.

“Això passava a Betània ...”, és a dir, en terra pagana, on el poble jueu, venint d’Egipte, va preparar el pas del Jordà per arribar a la Terra Promesa; s’està preparant una altre travessia transcendent.

Joan i Roser

5/12/14

les lectures del 2n diumenge d'Advent


Is 40, 1-5, 9-11
El poble es trobava perdut, lluny de la seva terra, deportat a Babilònia, i es preguntava si Déu no l’havia abandonat, a causa de la seva infidelitat.
“Consoleu el meu poble, diu el vostre Déu”; aquests texts de Is es coneixien com el llibre de la consolació. Déu obra un nou esdevenir. Ja una vegada, Déu va treure d’Egipte el poble esclau, i ara ho farà també, alliberant-lo de l’opressió de Babilònia.
El poble es sentia doblement castigat pel Senyor, a causa dels seus mancaments a l’Aliança ... però Déu els perdona. Segons la Llei, un lladre, per ser perdonat, havia de restituir el doble del que havia robat.
“Obriu en el desert una ruta al Senyor ...”. Quan un rei guanyava una guerra, es traçava un camí triomfal per celebrar el seu retorn victoriós; en aquest cas era el Senyor Déu qui els retornava de Babilònia cap a Israel.
L’arribada del Senyor Déu, es descriu amb una imatge de “poder ... domina tota cosa”, però també “com un pastor amb el seu ramat”. Per Israel, el rei ideal inclou aquests dos aspectes: un pastor ple de sol·licitud pel seu poble, i un rei triomfant, per protegir el poble dels seus enemics.
..........................................................................
Mc 1, 1-8
“Comença l’evangeli ...”, en grec, euangelion = gran notícia, Bona Nova. En aquell temps, es nomenava així el naixement d’un rei o una gran victòria militar. Aquí és una manera de dir que aquell que el poble esperava, ja ha vingut, és la notícia del començament d’un Regne, del Regne de Déu.
Els versets 2-3, és l’única vegada en que Marc cita l’acompliment de l’Escriptura. És una combinació de dos textos que es recolzen en la paraula “camí”: “jo envio el meu missatger perquè prepari el camí” (Ml 3, 1), i “obriu al desert una ruta al Senyor ...” (Is 40, 3). Marc vol encaixar Jesús en la tradició de l’Antic Testament, per relacionar-lo amb Joan, com a precursor que li prepara el camí.
La vestimenta de Joan era l’habitual dels profetes, i en quan alimentar-se de llagostes i mel, era el menjar del desert, volent mostrar així una situació d’ascetisme.

Marc resumeix, en dos punts, l’ensenyament de Joan: 1) proposa un baptisme de conversió, pel perdó dels pecats; proposa el bateig submergint-se del tot dins l’aigua, per manifestar la ferma resolució de purificar la vida, i 2) anuncia la vinguda d’un, més fort que ell, i que batejarà amb l’Esperit Sant.        

Joan i Roser